Crysis 3 on Intel Xeon E5450 (3.87GHz) + ASUS Radeon 7950 DirectCU II TOP V2 (1135/5600MHz)

Crysis 3 on Intel Xeon E5450 (3.87GHz) + ASUS Radeon 7950 DirectCU II TOP V2 (1135/5600MHz)